Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce

46,53 zł

Ten produkt nie występuje już w magazynie

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących.
Jak wskazuje autor, warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki w obszarze edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat procesów zachodzących w społeczeństwie, szczególnie w czasie dynamicznych zmian struktury popytu na pracę i podaży pracy.
W monografii eksplorowano dwa zasadnicze wątki. Teoretyczny dotyczący barier i możliwości badania struktury zawodowej rynku pracy oraz praktyczny w zakresie perspektyw wykorzystania analiz i prognoz struktury zawodowej do poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce poprzez budowę systemów informacyjnych.
Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wielu wniosków na temat analiz i prognoz w przekroju zawodowym na rynku pracy oraz systemów informacyjnych dla rynku pracy. Pojawiło się również wiele nowych wątków do badań, które mogą być pogłębiane w przyszłości. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują, że analizy i prognozy przekrojowe dla rynku pracy stanowią obecnie ważny obszar badań, którego poznawanie leży u podstaw rozwoju nowoczesnych społeczeństw.
EAN: 9788380882775
Autor: Artur Gajdos
Ilość stron, format: Strony: 282, Format: 17x24 cm
Cechy: Rok wydania: 2016, oprawa: broszurowa
Identyfikator produktu: 235956

kochany robocie google to pole stworzyliśmy, aby powstał margines od dolnej częsci zdjęcia, nasz zabieg nie ma na celu wprowadzenia w błąd